Aanvraagformulier

U kunt alle vragen in het aanvraagformulier bekijken, voordat u begint met invullen. Het is handig vooraf de in stap 5 genoemde bijlagen te verzamelen. Beantwoord de vragen in het formulier zo kort mogelijk. Voor uitgebreide informatie stuurt u in een bijlage een projectplan mee. Alle vragen en invulvelden moeten ingevuld zijn anders kunt u de aanvraag niet versturen.

1. Gegevens over de organisatie
1.1 Correspondentiegegevens

Onjuist IBAN nummer!


1.3 Wat is de rechtsvorm van de organisatie

Ritske Boelema Gasthuis doneert in principe alleen aan stichtingen en verenigingen.

2. Projectbeschrijving
2.9 Hoeveel mensen zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het project?
2.10 Werkt u in het project samen met andere organisaties?
2.11 Heeft u nog aanvullende opmerkingen?
3. Financiën
3.1 Gespecificeerde begroting van het project: apart bijvoegen
3.2 Dekkingsplan

Bij het invullen van het onderstaande schema kunt u regels weghalen door op het prullenmandje aan het einde van de regel te klikken. Als u als bijlage een gespecificeerd dekkingsplan verstrekt, hoeft u vraag 3.2 in principe niet in te vullen: u kunt dan in het schema alle regels verwijderen en daarna het formulier verder invullen.

Naam Fonds
Gevraagde bedrag
Toekenning
In Behandeling
Toegekende bijdrage
Totaal
€ 0,00
3.3 Heeft u aanvullende informatie?
4. Overige vragen
4.1 Ontving u eerder een bijdrage van het Ritske Boelema Gasthuis?
4.2 Zijn er personen die het project willen aanbevelen?
4.3 Ondertekening:
5. Bijlagen
Actueel uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel:
Gespecificeerde begroting van het project:
Begeleidende brief:
Statuten, als het om een eerste aanvraag gaat:
Meest recente financieel jaarverslag:
Eventuele offertes aangevraagde project (bedragen inclusief BTW):
Eventuele documentatie van de organisatie zoals folders, jaarverslag e.d.:
Projectplan:
5.1 Overige bijlagen:

Niet alle velden zijn ingevuld*